Ty te moesz mie wasn wizytwk...

 

tutaj powinno być logo...

OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, tel./fax: (+22) 651-93-18 
 

################# UWAGA ################
Placówki terapeutyczne i pseudoterapeutyczne przedstawiajace sie jako "kliniki", "ośrodki", "centra" itp., których reklamy mogą ukazywać się na tej stronie, obok informacji o naszym Ośrodku,w żadnym wypadku NIE SĄ MIEJSCAMI PRZEZ NAS REKOMENDOWANYMI. Niejednokrotnie jest wręcz przeciwnie i chętnie odradzilibyśmy korzystania z ich "usług". Bardzo przepraszamy za to, ale nie mamy niestety żadnego wpływu na dobór i treść reklam umieszczanych na tej stronie.
Wychodzimy z założenia, że naprawdę dobre i profesjonalne placówki terapeutyczne nie muszą inwestować dużych pieniędzy na swoją reklamę. Ich reklamą są żywe osoby, które dzięki odbytej w nich terapii odzyskały zdrowie.
########################################

Alkoholizm można skutecznie leczyć! Umiemy to robić, bo tak jak nikt w Polsce mamy prawie 40 lat doświadczeń w psychoterapii uzależnień (Dzienny Oddział Odwykowy w Instytucie powstał w 1975 roku)!!! Dzięki naszej pomocy tysiące osób ODMIENIŁO SWOJE ŻYCIE !!! Jesteśmy pierwszym w Polsce ośrodkiem, który jeszcze w czasach izolowania alkoholików, "leczenia" ich pracą oraz wszczepiania na pożegnanie esperalu zdecydował się na poszukiwanie nowych, bardziej humanitarnych rozwiązań. Przystąpiliśmy wówczas do tworzenia i przystosowywania do polskich warunków programu psychoterapii uzależnień, który po kolejnych modyfikacjach dał początek wielu dzisiejszym programom terapeutycznym realizowanym zarówno w Polsce jak i w krajach sąsiednich.

Przez prawie 35 lat Ośrodkiem kierował wybitny specjalista w leczeniu uzależnień dr n. med. Bohdan WORONOWICZ (zobacz więcej na stronie - http://www.b.woronowicz.dr-med.pl/), specjalista psychiatrii i seksuologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień oraz certyfikowany superwizor psychoterapii uzależnień, absolwent Studium Podyplomowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, a jednocześnie autor ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz kilku książek, w tym - unikalnej książki pt. "Uzależnienia. Geneza, terapia i powrót do zdrowia" oraz książki "Na zdrowie. Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu" (możliwość dokonania zakupu przez internet http://www.mediarodzina.com.pl/ksiazka/400/na-zdrowie-uzaleznienie-od-alkoholu-alkoholizm-nalog.html )

Po przejściu dr med. Bohdana Woronowicza na emeryturę Ośrodkiem kieruje psycholog i specjalistka psychoterapii uzależnień - Elżbieta Podleśna, a dr Woronowicz współpracuje z Ośrodkiem w charakterze konsultanta. Członkami zespołu terapeutycznego są m.in.: Monika Sobota - lekarz specjalistka psychiatra oraz certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień - psycholog Jadwiga Kubiak. Od końca lat 80., aż do przejścia na emeryturę, w skład zespołu terapeutycznego wchodziła m.in. dr n. hum. Ewa Woydyłło-Osiatyńska, autorka wielu popularnych książek i artykułów omawiających w sposób bardzo prosty różnorodne problemy związane z uzależnieniami m.in. na temat zdrowienia z alkoholizmu. Pracując z nami, brała czynny udział w tworzeniu programu terapeutycznego Ośrodka.

Wśród członków zespołu terapeutycznego są również osoby, które od wielu lat radzą sobie skutecznie z własnymi uzależnieniami i po odbyciu własnego leczenia a następnie specjalistycznych szkoleń uzyskały kwalifikacje upoważniające do prowadzenia terapii uzależnień. Osoby te poza profesjonalną wiedzą mogą służyć pacjentom własnym doświadczeniem w tym jak żyć godnie ze swoją chorobą.


Możemy pochwalić się tym, że 27 maja 1980 roku, na terenie Ośrodka (wówczas jeszcze oddziału odwykowego) odbył się pierwszy w Warszawie mityng Wspólnoty Anonimowych Alkoholików i powstała czwarta w Polsce grupa Anonimowych Alkoholików "Odrodzenie" (dzisiaj w Warszawie i okolicach odbywa się ponad 200 mityngów AA tygodniowo, a w Polsce jest ponad 2000 grup AA).

W Ośrodku realizowany jest intensywny podstawowy program psychoterapeutyczny trwający 6-8 tyg. (3 tyg. w warunkach oddziału stacjonarnego i 3-5 tyg. w warunkach oddziału dziennego) oraz trwający rok program opieki poszpitalnej. Osoby zamiejscowe mają możliwość uzyskania noclegu na cały okres trwania programu podstawowego (niestety, dla nich są wydzielone jedynie 3 łóżka wielotygodniowe).

Od połowy lat 80. program terapeutyczny uwzględnia założenia tzw. modelu Minnesota oraz wykorzystuje bogate doświadczenia osób zdrowiejących w oparciu o filozofię Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

Ośrodek jest placówką koedukacyjną, położoną wprawdzie na terenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz związaną z nim organizacyjnie, jednak mieszczącą się w samodzielnym budynku z dala od klinik psychiatrycznych (w "Białym domku").

Skierowanie do Ośrodka powinno być wystawione przez placówkę lecznictwa odwykowego, która sprawuje lub będzie sprawowała długoterminową opiekę nad kierowaną osobą.

W miarę możliwości przyjmujemy takż osoby cierpiące z powodu innych uzależnień.


Przyjęcie do Ośrodka poprzedza konsultacja lekarska, której celem jest jedynie wykluczenie przeciwwskazań jakimi są: upośledzenie umysłowe, wyraźne zespoły otępienne, psychozy, zespoły abstynencyjne oraz stany somatyczne wymagające w danym momencie intensywnego leczenia w innych ośrodkach specjalistycznych.
Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub demonstrującym objawy ostrego zespołu abstynencyjnego zalecane jest przeprowadzenie detoksykacji przed zgłoszeniem się do Ośrodka.

Detoksykacją zajmuje sie na terenie Instytutu specjalistyczny Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA). Pacjenci zainteresowani dalszym leczeniem (psychoterapią uzależnienia), po przeprowadzeniu detoksykacji w OLAZA, mogą zostać skierowani do naszego Ośrodka.

Za okres pobytu w Ośrodku pacjent otrzymuje zwolnienie lekarskie, a leczenie jest nieodpłatne, ponieważ jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Konsultacje osób zainteresowanych podjęciem leczenia w naszym Ośrodku i posiadających skierowanie lekarskie (warunek konieczny) odbywają sie w każdy czwartek od godz. 11.00.

_______ Dodatkowych informacji można zasięgać w godz. 9.00-21.00 pod telefonem 22 651-93-18              
_______
Można także zadawać pytania poprzez pocztę elektroniczną pisząc na adres: otu@ipin.edu.plUzależnienie od alkoholu traktowane jest przez zespół terapeutyczny jako choroba niezawiniona, przewlekła, postępująca i śmiertelna, na której powstanie złożyły się czynniki fizyczne, psychiczne, duchowe i społeczne. W związku z tym, że na dzisiejszym poziomie wiedzy nie są znane sposoby gwarantujące bezpieczny powrót do kontrolowanego picia, klientom oferowana jest pomoc w osiągnięciu takiej zmiany zachowania, której konsekwencją byłaby zdolność do utrzymywania możliwie najdłuższej abstynencji.


###################################################################################

UWAGA!

BARDZO WAŻNE!

ZANIM ZACZNIESZ szukać specjalisty terapii uzależnień lub placówki leczącej uzależnienia KONIECZNIE PRZECZYTAJ uwagi zawarte na stronie http://www.alkoholizm.eu i sprawdź kwalifikacje osoby, do której zamierzasz się wybrać.

Ponieważ wiele osób ma wątpliwości co do tego czy podjąć leczenie swojego uzależnienia albo jeszcze bardzo wstydzi się wizyty w publicznej ("państwowej") placówce lecznictwa odwykowego - proponujemy dyskretne spotkanie w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Konsultacyjne AKMED, gdzie poradę można uzyskać ANONIMOWO (http://www.akmed.waw.pl). Podczas spotkania można będzie zastanowić się nad tym czy leczenie jest rzeczywiście potrzebne oraz jaką formę pomocy (ew. leczenia) wybrać. Warto wiedzieć, że Centrum Konsultacyjne Akmed, w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz anonimowości wszystkim swoim pacjentom, nie ubiegało się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i m.in. z tego powodu NIE WYSTAWIA skierowań do OTU. Jednocześnie należy wiedzieć, że Centrum Akmed nie zajmuje się leczeniem alkoholowych zespołów abstynencyjnych (popularnym "odtruwaniem"), ani nie prowadzi terapii stacjonarnej.

Szukając pomocy należy być WYJĄTKOWO OSTROŻNYM, bowiem wśród powstających "jak grzyby po deszczu" i ogłaszających się w internecie oraz w gazetach "ośrodków", "klinik", "agencji" i innych prywatnych firm jest niestety zbyt wiele takich, które nie zatrudniają prawdziwych specjalistów w tej dziedzinie, a do tego nie znają i nie stosują standardów postępowania detoksykacyjnego zalecanego przez krajowy nadzór specjalistyczny oraz prowadzą programy terapeutyczne dalekie od profesjonalizmu. Nasze wieloletnie doświadczenie mówi, że ZNACZNIE BEZPIECZNIEJ jest poddać się "detoksykacji" czy podjąć leczenie w placówce publicznej, której kadra i poziom świadczeń są systematycznie kontrolowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przy okazji można zaoszczędzić bardzo poważne kwoty pieniędzy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na wspomnianej wcześniej stronie http://www.alkoholizm.eu

Powinni Państwo wiedzieć, że zetknęliśmy się z sytuacją, kiedy obawiające się o utratę Klientów i zdemaskowanie braku profesjonalizmu, a jednocześnie niezbyt życzliwe nam i niezadowolone m.in. z umieszczonych na tej stronie ostrzeżeń lub konkurujące z OTU (bądź z Akmedem) osoby, stawiały nam zarzut, że umieściliśmy tu informację o Centrum Konsultacyjnym Akmed. W związku z tym czujemy się w obowiązku wyjaśnić, że długo zastanawialiśmy się nad tym jak potraktować tego rodzaju zarzut. W końcu zdecydowaliśmy się na umieszczenie tej informacji, ponieważ jest to doskonale nam znana placówka niepubliczna w rejonie Warszawy za której profesjonalizm możemy ręczyć. Uznaliśmy, że należy dać szansę na uzyskanie rzetelnych informacji osobom, które z różnych powodów nie są jeszcze gotowe na wizytę w placówce publicznej. To może uratować im życie. Wybraliśmy więc mniejsze zło. Zapewniamy też, że nie jesteśmy zainteresowani reklamowaniem Centrum Akmed, które na swoją renomę zapracowało samo, a jedynie z nim współpracujemy.

Żeby nie dać się nabrać osobom, które podają się za specjalistów leczenia uzależnień chociaż nimi nie są, proponujemy uważnie przeczytać informacje znajdujące się na wspomnianej już wcześniej stronie http://www.alkoholizm.eu

Należy pamiętać, że profesjonalny ośrodek terapeutyczny powinien posiadać tak wypełniony program terapeutyczny, żeby w czasie pobytu na leczeniu, pacjenci nie marnowali czasu na rozrywki i zabawy, tylko intensywnie zajmowali się swoim zdrowieniem. Na jazdy bryczką, wycieczki, loty balonem i tym podobne atrakcje przyjdzie czas później, po powrocie do rodziny i do codziennego, normalnego życia.####################################################################################Jeżeli chcesz sprawdzić czy w sprawach "alkoholowych" postępujesz rozsądnie odpowiedz na pytania zawarte na stronie: http://www.zdrowie.med.pl/alkohol/alk_03.html


Proponujemy także przeczytać ciekawe artykuły dr med. B. Woronowicza:
Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego. Część I http://www.borgis.pl/czytelnia/med_rodz/2002/01/05.php
Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego. Część II http://www.borgis.pl/czytelnia/med_rodz/2002/02/09.php


========= PROGRAM TERAPEUTYCZNY I ZASADY FUNKCJONOWANIA OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ ========


Ośrodek Terapii Uzależnień posiada 15 miejsc noclegowych oraz miejsca dla osób, które po pobycie całodobowym kontynuują leczenie w trybie dziennym i oferuje osobom uzależnionym od alkoholu:
- 6-8 tygodniowy program podstawowy,
- program opieki poszpitalnej (uzupełniający okres terapii do 12 miesięcy).


~ Ideologia i główne cele terapii

Jak już wcześniej wspominaliśmy uzależnienie od alkoholu traktowane jest przez zespół terapeutyczny jako choroba niezawiniona, przewlekła, postępująca i śmiertelna, na której powstanie złożyły się czynniki fizyczne, psychiczne, duchowe i społeczne. Podstawowym celem terapii jest to, aby Klient-Pacjent uwierzył, że jest w stanie powstrzymać się od alkoholu, od innych substancji psychoaktywnych czy od zachowań kompulsywnych oraz, że ma w sobie potencjał do zmodyfikowania dotychczasowego stylu życia i dokonania korzystnych dla siebie zmian.
Każda z leczonych w Ośrodku osób ma więc możliwość:
- skonfrontowania własnych doświadczeń z objawami zespołu uzależnienia od alkoholu,
- zrozumienia jako rolę pełni alkohol (i inne substancje psychoaktywne) w jego życiu,
- lepszego poznania siebie i swojej choroby oraz uwierzenia w to, że można żyć bez alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
- uznania i zaakceptowania swojej bezsilność wobec alkoholu (i innych substancji psychoaktywnych),
- nauczenia się jak godnie żyć ze swoją chorobą,
- podjęcia próby dokonania zmian we własnym życiu,
- przestać się bać swoich słabości oraz mówić bez lęku prawdę o sobie,
- popełniania i naprawiania swoich własnych błędów oraz ponoszenia konsekwencji własnych decyzji,
- nauczenia się mówić: nie wiem, nie rozumiem, nie potrafię,
- nauczenia się innych, niż poprzez picie alkoholu, sposobów rozładowywania napięć emocjonalnych,
- zidentyfikowania przeszkód na drodze do trzeźwości oraz poznania przesłanek rokujących powrót do zdrowia,
- rozpoczęcia pracy nad budową nowego - trzeźwego życia,
- znalezienia radości z dokonywanych u siebie zmian,
- zrozumienia jak ważną rolę, w procesie zdrowienia, odgrywają grupy samopomocowe oraz pomoc profesjonalna.

Jednocześnie wymagane jest, aby osoby uczestniczące w programie:
- powstrzymywały się od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
- rzetelnie i terminowo realizowały zadania wynikające z indywidualnych programów zdrowienia,
- szanowały odrębność drugiego człowieka,
- starały się nakłonić do udziału w terapii osoby najbliższe,
- utrzymywały w tajemnicy informacje uzyskane na temat innych osób.


~ Zasady przyjęcia

Ośrodek jest placówką koedukacyjną. Skierowanie do niego powinno być wystawione przez placówkę lecznictwa odwykowego, która sprawuje lub będzie sprawowała długoterminową opiekę nad kierowaną osobą.
Klientom Ośrodka oferowana jest opieka:

1/ całodobowa - umożliwiająca zastosowanie psychosocjalnych, a w uzasadnionych przypadkach również biologicznych, oddziaływań terapeutycznych w warunkach stacjonarnych;

2/ dzienna - umożliwiająca branie udziału w intensywnych oddziaływaniach psychoterapeutycznych, w ramach programu podstawowego rozpoczętego w warunkach całodobowych;

3/ ambulatoryjna, która w okresie poprzedzającym przyjęcie do Ośrodka nastawiona jest na przygotowanie do pracy w grupie psychoterapeutycznej, a po wypisie - na psychologiczną pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów (w ramach programu opieki poszpitalnej).

~ Kwalifikacja do Ośrodka

Każde przyjęcie do Ośrodka poprzedzone jest konsultacją, której celem jest wykluczenie przeciwwskazań jakimi są: upośledzenie umysłowe, wyraźne zespoły otępienne, psychozy, zespoły abstynencyjne oraz stany somatyczne wymagające w danym momencie intensywnego leczenia w innych ośrodkach specjalistycznych (przed konsultacją, każda osoba otrzymuje do wypełnienia ankietę wywiadu - "Karta zgłoszenia do Ośrodka", którą zabiera ze sobą na rozmowę).
Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub demonstrującym objawy ostrego zespołu abstynencyjnego zalecane jest przeprowadzenie detoksykacji przed zgłoszeniem się do Ośrodka.


~ Grupa wstępna (przygotowawcza)

Osoby zakwalifikowane do leczenia kierowane są na spotkania tzw. grupy wstępnej, które odbywają się raz w tygodniu. Podstawowym celem tych spotkań jest objęcie przyszłych klientów Ośrodka opieką jeszcze przed ich przyjęciem tj. przez okres oczekiwania na miejsce w Ośrodku. Podczas spotkań można uzyskać wsparcie w rozwiązywaniu aktualnych trudności a także otrzymać szczegółowe informacje na temat programu terapeutycznego, zapoznać się z obowiązującymi w Ośrodku normami i zwyczajami oraz rozwiać wszelkie nasuwające się wątpliwości.
Każdemu zaleca się odbycie, w okresie oczekiwania na miejsce, określonej liczby mityngów (spotkań) w grupach Anonimowych Alkoholików oraz załatwienie najpilniejszych spraw (osobistych, zawodowych, zdrowotnych itp.) po to, aby nie absorbowały one czasu i uwagi w okresie pobytu w Ośrodku.


~ Tryb przyjmowania

Terminy przyjęcia ustalane są podczas spotkań ambulatoryjnej grupy wstępnej (w miarę zwalniających się miejsc). Bezpośrednio po przyjęciu każda osoba otrzymuje swojego indywidualnego terapeutę (opiekuna) oraz otrzymuje możliwość korzystania z noclegu przez okres pierwszych 3 tygodni.
Od momentu przyjęcia obowiązkiem każdego jest uczestniczenie we wszystkich zajęciach terapeutycznych, które odbywają się codziennie (z niedzielami włącznie). Drzwi Ośrodka są zawsze otwarte, jednak przez pierwsze 3 tygodnie nie udziela się indywidualnych przepustek. Czas ten przeznaczony jest na nawiązanie bliższych kontaktów z pozostałymi uczestnikami grupy terapeutycznej, przystosowanie się do obowiązujących norm i zwyczajów, wdrożenie się w rytm zajęć, poznanie pracującego na zmiany personelu itp. Każdy z klientów ma możliwość kontynuacji leczenia w trybie dziennym, przez okres kolejnych 3 tygodni.


~ Społeczność terapeutyczna

W Ośrodku obowiązują zasady społeczności terapeutycznej. Podczas codziennych porannych spotkań Klientów i personelu omawiane są i "na bieżąco" rozwiązywane pojawiające się problemy. Raz w tygodniu wybierani są Starosta oraz Dyżurny, którzy mają określony regulaminem zakres obowiązków a także osoby odpowiedzialne za przebieg zajęć ruchowych oraz dbające o zieleń w najbliższym sąsiedztwie budynku Ośrodka. Każdy klient zobowiązany jest do pełnienia podczas pobytu roli Starosty lub Dyżurnego.


~ Spotkania integracyjno - zadaniowe

Prowadzone przez psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień spotkania grupowe ukierunkowane są głównie na integrację grupy, zwiększenie w niej poczucia bezpieczeństwa i wzajemnej akceptacji, ukazanie funkcjonowania "tu i teraz" oraz przekazanie umiejętności zauważania i nazywania przeżywanych stanów emocjonalnych, a także radzenia sobie z tymi stanami bez pomocy alkoholu. Jednocześnie, psychologowie i inni terapeuci pomagają w wykonywaniu zadań zleconych w ramach indywidualnego programu terapii.


~ Program Dwunastu Kroków

Szczególną rolę w ideologii Oddziału i w podejściu do terapii odgrywają kontakty z Ruchem Anonimowych Alkoholików. Polegają one z jednej strony na obecności w zespole terapeutycznym osób, które są jednocześnie wieloletnimi uczestnikami Wspólnoty z drugiej zaś na wykorzystywaniu elementów Programu Dwunastu Kroków AA w pracy terapeutycznej.
Podczas pracy nad Pierwszym Krokiem, prowadzona jest analiza własnych doświadczeń związanych z próbami uwolnienia się od uporczywego myślenia
o alkoholu i piciu oraz z wielokrotnymi, nieudanymi próbami kontrolowania picia. Analizowane są również takie sprawy jak: wpływ alkoholu na życie rodzinne
i towarzyskie, na naukę i prace, na życie duchowe i religijne, na stan zdrowia fizycznego, na życie seksualne, na ideały i poczucie własnej wartości oraz na sposoby przezywania gniewu i złości, lęku, obaw, wstydu itp.
Staramy się, aby analiza tych tematów nie była traktowana jako kolejne wyznanie własnej niedoskonałości lecz jako uczciwe spojrzenie na siebie. Chcemy aby każdy uświadomił sobie to, że wiele zachowań nigdy nie miałoby miejsca gdyby nie fakt, że znajdował się pod wpływem działania alkoholu. Dążymy do tego, aby efektem pracy nad Pierwszym Krokiem było uzyskanie wiedzy o tym, że alkoholik, który pije, prędzej czy później zaniedba obowiązki wobec siebie, swojego otoczenia i wobec pracy oraz, że żaden człowiek nie jest w stanie zapobiec niepożądanym uczuciom, które go nachodzą, jednak nie musi uczuciom tym ulegać;
Praca nad Drugim i Trzecim Krokiem to próba uświadomienia, że samotna droga do trzeźwości jest niezmiernie trudnym przedsięwzięciem oraz, że można oprzeć się na "Sile Wyższej", którą każdy dla siebie powinien określić samodzielnie. Jednocześnie Klienci zapoznawani są z kolejnymi Krokami AA (4-12).
Zarówno podczas pobytu stacjonarnego jak i dziennego, obowiązkowe jest uczestniczenie w spotkaniach grup Anonimowych Alkoholików. Odbywają się one 1 raz tygodniowo na terenie Ośrodka (grupa "Odrodzenie"), 2 razy "na mieście" a raz w tygodniu uczestnicy terapii organizują swój własny mityng AA.


~ Edukacja

Blok edukacyjno-informacyjny zawiera wykłady prowadzone "na żywo" oraz oglądanie filmów video. Celem jego jest przekazanie wiedzy na temat różnorodnych problemów związanych zarówno z alkoholem jak i z dojrzałym, trzeźwym życiem.


~ Inne formy

Zajęcia poświęcone duchowym aspektom życia prowadzone są przez osobę duchowną. Celem spotkań nie jest nauka religii, lecz wspólne zastanawianie się nad duchowymi aspektami życia człowieka oraz rolą czynników duchowych w procesie trzeźwienia.
Zajęcia poświęcone nauce zapobiegania nawrotom, ukazują mechanizmy wystąpienia nawrotu choroby, uczą jak rozpoznawać sygnały nawrotu i co z nimi robić, w indywidualnych przypadkach umożliwiają również analizę nawrotu.
Trening asertywnych zachowań abstynenckich umożliwia nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych grożących przerwaniem abstynencji.

Każdy uczestnik programu terapeutycznego zobowiązany jest do posiadania zeszytów, które po zakończeniu leczenia zabiera do domu. W jednym z nich prowadzi dziennik uczuć oraz wykonuje zlecone zadania (w ramach programu indywidualnego), w drugim zaś wpisuje notatki z zajęć edukacyjnych. Dzięki temu ma możliwość powrotu do wybranych tematów i do ich ponownej analizy a co najważniejsze, dzięki codziennym notatkom w dzienniku uczuć, ma możliwość łatwego zaobserwowania zachodzących u siebie zmian.


~ Program dla rodzin

Raz w tygodniu odbywają się grupowe spotkania terapeutyczne przeznaczone dla osób bliskich pacjentom Ośrodka. W niektórych przypadkach proponujemy podjęcie terapii małżeńskiej. Rodzinom zalecamy uczestniczenie w grupach Al-Anon i Al-Ateen.


~ Farmakoterapia

Unikamy stosowania farmakoterapii, a szczególnie podawania jakichkolwiek środków uspokajających, nasennych i przeciwbólowych, bowiem mogą one spowodować kolejne uzależnienie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część techniczna strony - słowa kluczowe:
AA, Akmed, Alanon, Alateen, alkohol, alkoholizm, Anonimowi Alkoholicy, DDA, depresja, detoksykacja, diagnostyka, esperal, hazard, instytut, interwencje, IPiN, IPZ, koalkoholizm, konsultacje, leczenie odwykowe, leczenie, lecznictwo, lekomania, nałogi, nerwica, odtrucie, odwyk, ośrodek, OTU, PARPA, poradnictwo, problemy małżeńskie, problemy rodzinne, program terapeutyczny, psychiatria, psychologia zdrowia, psychoterapeuta, psychoterapia uzależnień, psychoterapia, psychoza, sesje terapeutyczne, siecioholizm, socjoterapia, specjalista, specjaliści, starość, szkolenia, terapia, testy psychologiczne, testy, uzależnienia, uzależnienie od, Warszawa, Woronowicz, współuzależnienie, zdrowie.


 
OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, tel./fax: (+22) 651-93-18  
al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa; tel. (+22) 4582-685, tel. komórkowy , fax (+22) 651-93-18  
e-mail: , www: